Una pagina al giorno
di Daniele Lucchini69


Butà in strada dal teremot, i siga
e i ved mia che su pr'aria gh'è 'na luna
granda acme 'n formai a splendar par lor.da EpigramPagina Bianca è un tema disegnato da litterae.eu